Sobre mi / Sobre mí

CAT

Em dic Xavier Pérez, sóc Psicòleg Sanitari col·legiat, núm.: 10826, i Psicoterapeuta d’orientació psicoanalítica, especialitzat en la psicoteràpia d’adults i la consultoria d’organitzacions. Membre associat de l’ACPP i acreditat per la FEAP, i membre ordinari de la División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los Recursos Humanos (PTORH) del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

A la vegada també estic relacionat professionalment amb el món de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Des de fa més de dotze anys treballo en un dels principals proveïdors independents de solucions gestionades d’Internet a nivell europeu, on m’ocupo de la qualitat del servei i la millora continua dels processos i les persones que formen part de la companyia, junt amb la gestió de la seguretat de la informació i el compliment. Podeu consultar el meu perfil a Linkedin.aboutMe

Us preguntareu potser que fa un psicòleg en una empresa de TI, portant temes de qualitat i de seguretat de la informació? No és una pregunta fàcil de respondre, certament. Diguem que la meva és una tasca transversal que em porta a intervenir en totes les àrees de la organització, però sobretot, em porta a intervenir sobre les persones que fan possible que la tasca es realitzi i vagi endavant. Tractar de millorar les seves condicions de treball, la seva formació, reconèixer i promoure els seus recursos personals, és al capdavall la intervenció que preval sobre la resta, per al sosteniment de la qualitat.

Les organitzacions són el resultat de la cooperació de moltes i diferents intel·ligències que acaben formant una de sola, per a la consecució d’un fi. Hi ha organitzacions sanes i d’altres que no ho estan tant, fruit de dinàmiques que no permeten l’expressió i l’elaboració dels conflictes que apareixen de manera inherent.

El paper d’un psicoterapeuta té a veure amb portar a la llum, fer conscient i ajudar a comprendre el que roman en el fons de tots nosaltres i que ens fa patir. Això és traslladable tan a les persones individuals com a les organitzacions de les que aquestes persones formen part, i això precisament és el que ha portat a un psicòleg vocacional com jo, a ocupar-se de la millora dels processos de negoci d’una organització, ja que no en va, aquests processos són dissenyats i conduits per persones.

Per últim afegir que la meva trajectòria laboral m’ha permès no deixar de banda la meva veritable vocació, la psicologia clínica i llur pràctica professional per tal d’ajudar a les persones a assolir un millor nivell de vida intern, o benestar emocional. És per aquest motiu que en paral·lel he continuat vinculat al món de la psicoteràpia, dins de l’escola de pensament psicoanalític on m’hi sento plenament identificat, per tal d’aprofundir en la coneixença i la comprensió de les emocions, llur tractament, i el seu paper predominat en la nostra experiència vital. Perquè com deia el Petit Príncep: «Només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és invisible als ulls.«

ES

Me llamo Xavier Pérez, soy Psicólogo Sanitario colegiado, núm.: 10826, y Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, especializado en la psicoterapia de adultos y la consultoría de organizaciones. Miembro asociado de la ACPP y acreditado por la FEAP, y miembro ordinario de la División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los Recursos Humanos (PTORH) del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

A la vez también estoy relacionado profesionalmente con el mundo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Desde hace más de doce años trabajo en uno de los principales proveedores independientes de soluciones gestionadas de Internet a nivel europeo, donde me ocupo de la calidad del servicio y la mejora continua de los procesos y las personas que forman parte de la compañía, junto con la gestión de la seguridad de la información y el cumplimiento. Puedes consultar mi perfil en Linkedin.

Os preguntaréis tal vez qué hace un psicólogo en una empresa de TI, gestionando temas relacionados con la calidad y la seguridad de la información. No es una pregunta fácil de responder, ciertamente. Digamos que la mía es una tarea transversal que me lleva a intervenir en todas las áreas de la organización, pero sobre todo, me lleva a intervenir sobre las personas que hacen posible la realización de la tarea y su progreso hacia delante. Tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, su formación, reconocer y promover sus recursos personales, es en definitiva la intervención que prevalece sobre el resto, para el cuidado de la calidad.

Las organizaciones son el resultado de la cooperación de muchas y diferentes inteligencias que acaban formando una de sola, que se alinean para la consecución de un fin. Hay organizaciones sanas y otras que no lo están tanto, fruto de dinámicas que no permiten la expresión y la elaboración de los conflictos que emergen de manera inherente.

El papel de un psicoterapeuta tiene que ver con llevar a la luz, hacer consciente y ayudar a comprender lo que permanece en el fondo de todos nosotros y que nos hace sufrir. Esto es trasladable tanto a las personas individuales como a las organizaciones de las que estas personas forman parte, y esto es precisamente lo que ha llevado a un psicólogo vocacional como yo, a ocuparse de la mejora de los procesos de negocio de una organización, ya que no en vano, estos procesos son diseñados y conducidos por personas.

Por último añadir que mi trayectoria laboral me ha permitido no abandonar mi verdadera vocación, la psicología clínica y su práctica profesional con el fin de ayudar a las personas a alcanzar un mejor nivel de vida interno, o bienestar emocional. Es por este motivo que en paralelo he continuado vinculado al mundo de la psicoterapia, dentro de la orientación psicoanalítica donde me siento plenamente identificado, con el fin de profundizar en el conocimiento y la comprensión de las emociones, su tratamiento, y su papel predominante en nuestra experiencia vital. Porque como decía el Principito: “Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.”

Guardar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *