L’alteritat en la construcció del jo
La alteridad en la construcción del yo

CAT

Hi ha frases que resulten veritat, perquè al final de la frase, hi ha algú (sic). Algú per escoltar-les, afegiria. Començo aquest article amb aquesta afirmació extreta del llibre de Marie Balmary “El monjo i la psicoanalista”, ja que mostra al meu entendre la importància de l’altre en la construcció de la pròpia subjectivitat.

Així en els primers anys de la nostra vida trobem el vincle mare-nadó que exerceix una funció estructurant del petit jo en construcció. Mitjançant llur relació es va aixecant l’edifici de la pròpia interioritat; una manera particular, personal i íntima, de veure el mon i de sentir la vida que conferirà caràcter d’identitat a la persona, a través de la qual es podrà diferenciar dels demés. És des d’aquesta individualitat del subjecte, que després es podrà construir també un nosaltres que enriqueixi i ajudi a dimensionar la nostra identitat en les relacions que anem establint al llarg de la vida, enteses com la confluència de dues o més identitats diferenciades i que juntes conformen un grup particular.

Aquest mon relacional veiem doncs que es va composant a poc a poc a mida que anem creixent, des de dins cap enfora, començant amb la família, després amb l’escola, més endavant amb els grups d’amics de l’adolescència – on es referma el jo – i que seran l’avantsala de les primeres relacions de parella, les quals si es consoliden, ens portaran a sortir de la família d’origen per tal de construir la nostra pròpia.

Necessitem dels demés moltes vegades per saber qui som. Necessitem algú que ens observi i doni testimoni de la nostra vida, de les nostres obres. Què seriem si no poguéssim mostrar allò que fem? Som en relació a l’altre perquè tal vegada, no podem ser, sols.

baby-499976_1280

ES

Hay frases que resultan verdad, porque al final de la frase, hay alguien (sic). Alguien para escucharlas, añadiría. Empiezo este artículo con esta afirmación extraída del libro de Marie Balmary «El monje y la psicoanalista», ya que muestra a mí entender la importancia del otro en la construcción de la propia subjetividad.

Así en los primeros años de nuestra vida encontramos el vínculo madre-bebe que ejerce una función estructurante del pequeño yo en construcción. A través de su relación se va levantando el edificio de la propia interioridad; un modo particular, personal e íntimo, de ver el mundo y de sentir la vida que conferirá carácter de identidad a la persona, a través de la cual se podrá diferenciar de los demás. Es desde esta individualidad del sujeto, que luego se podrá construir también un nosotros que enriquezca y ayude a dimensionar nuestra identidad en las diferentes relaciones que vayamos estableciendo a lo largo de la vida, entendidas como la confluencia de dos o más identidades diferenciadas y que juntas conforman un grupo particular.

Este mundo relacional vemos pues que se va componiendo poco a poco a medida que vamos creciendo, desde dentro hacia fuera, comenzando con la familia, después con la escuela, más adelante con los grupos de amigos de la adolescencia – donde se reafirma el yo – y que serán la antesala de las primeras relaciones de pareja, las cuales si se consolidan, nos llevarán a salir de la familia de origen para poder construir la nuestra propia.

Necesitamos de los demás muchas veces para saber quiénes somos. Necesitamos de alguien que nos observe y dé testimonio de nuestra vida, de nuestras obras. ¿Qué seríamos si no pudiéramos mostrar lo que hacemos? Somos en relación al otro porque tal vez, no podemos ser, solos.

Benvinguts-des!
Bienvenidos-das!

CAT

Aquest és el nou blog de DevelopThinking; un espai per llegir, pensar i reflexionar sobre temes d’actualitat, a través d’articles d’opinió inspirats en la psicologia i més concretament en la psicologia profunda, per tal que la seva lectura serveixi al vostre aprofundiment i enriquiment personal.

Aquest espai us convida a donar-vos un temps de gratuïtat, on pugueu llegir qüestions relatives a l’ànima, a les emocions i als pensaments que aquestes susciten. A vegades els articles s’inspiraran en fets de la realitat quotidiana, o de l’actualitat, però d’altres esdevindran fruit de les reflexions personals del seu autor.

És un projecte sincer, nascut de la meva espontaneïtat i que tracto de realitzar amb naturalitat i senzillesa. Tanmateix es un intent de satisfer el desig de comunicar el que un hom porta a dins, amb la voluntat que sigui d’interès als benvolguts lectors i lectores, viatgers tots que amarreu temporalment en aquest indret i que no tingueu por a interrogar-vos i a voler saber, encara que moltes de les respostes ja intuïu que en realitat romanen dins vostre.

Tal vegada, la lectura d’algun post aquí publicat, us porti a descobrir-les!

hold-544519_1280

ES

Este es el nuevo blog de DevelopThinking; un espacio para leer, pensar y reflexionar sobre temas de actualidad, a través de artículos de opinión inspirados en la psicología y más concretamente en la psicología profunda, para que su lectura sirva a vuestra profundización y enriquecimiento personal.

Este espacio os invita a daros un tiempo de gratuidad, donde poder leer cuestiones relativas al alma, a las emociones y a los pensamientos que estas suscitan. A veces los artículos se inspirarán en hechos de la realidad cotidiana, o de la actualidad, pero otros serán fruto de reflexiones más personales de su autor.

Es un proyecto sincero, nacido de mi espontaneidad y que trato de realizar con naturalidad y sencillez. Sin embargo es un intento de satisfacer el deseo de comunicar lo que uno lleva dentro, con la voluntad de que sea de interés a los queridos lectores y lectoras, viajeros todos que amarréis temporalmente en este lugar y que no tengáis miedo a interrogaros y a querer saber, aunque muchas de las respuestas ya intuyáis que en realidad están dentro de vosotros.

Tal vez, la lectura de algún post aquí publicado, os conduzca a descubrirlas!

Cordialment/Cordialmente,

Xavier Pérez