Les flors del mal
Las flores del mal

CAT

El títol del llibre de Baudelaire evocador en darrera instancia de la imatge de la mort, em ve al cap cada vegada que indago en la capacitat destructiva del ésser humà i em pregunto d’on sorgeix a vegades la voluntat per fer d’aquesta, la lògica dominant. Tanmateix és ben cert que en un món malalt es difícil mantenir actituds saludables.

El passat 14 d’octubre al realitzar una consulta a Google, em vaig trobar amb que el buscador homenatjava el 108 aniversari del naixement de Hannah Arendt, i no voldria acabar l’any sense rememorar una de les seves obres més importants, que constitueix una de les anàlisis més profundes que s’han escrit sobre l’Holocaust . Vaig descobrir a Hannah Arendt en els meus anys de facultat, em va enganxar especialment el seu llibre d’Eichmann a Jerusalem, el qual es va anomenar en una classe de psicologia social. Recordo anar al cap d’uns dies al despatx del professor titular de l’assignatura i preguntar-li per la referències del llibre. Em va lliurar un exemplar perquè abans no pogués adquirir-lo pel meu compte, m’anés introduint en la seva lectura.

Com molts ja sabreu, el llibre versa sobre l’extermini del poble jueu a l’Alemanya Nazi i tracta d’aprofundir en les arrels de l’ésser humà i d’entendre com es pot instal·lar a nivell social, tot un aparell administratiu i logístic, amb l’objectiu d’aniquilar éssers humans. Allò que per aquell temps va rebre l’apel·latiu de Solució Final. El sorprenent és el procés de distanciament i despersonalització que es va dur a terme, tractant la qüestió jueva com un fet impersonal, despullat de tot allò que el fa propi de la condició humana, de la consciència i del reconeixement de l’altre com a subjecte. Així amb la substitució del subjecte per l’objecte, es va poder dur a terme tal destrucció, com si d’una tasca administrativa més es tractés.

És difícil aixecar una veu crítica, de denúncia, davant d’actes criminals i d’injustícia quan tot el que ens envolta, i en especial des dels òrgans de govern, sembla aprovar-ho i donar-ho com un mal necessari en favor d’un suposat bé comú. Avui dia seria la defensa del sistema econòmic, tal i com s’ha concebut fins ara, allò que sembla que cal defensar; els bancs i els mercats per damunt de les persones.

La historia doncs es repeteix aquí de manera lamentable encara que amb actors diferents; altres víctimes, diferents botxins i la mateixa crueltat i injustícia. Els que antany van ser perseguits, ara es converteixen en perseguidors. Sembla que el mal s’apodera de l’ésser humà i exerceix la seva força sempre contra el més feble. La despersonalització no és més que una de les cares de la negació del dolor de l’altre, del seu proïsme, com ho és la manca de consciència en la psicopatia. Les dues formen part d’un mateix continu que s’expressa mitjançant la força i la desafecció.

Canviar l’ordre de les coses, el que donem per fet, allò que està preestablert, no és gens fàcil. Però potser trobem la força i la voluntat necessària dins nostre per fer-ho, si podem preguntar-nos amb sinceritat i en profunditat, com ens sentim al contemplar la desigualtat i la misèria que en qualsevol carrer de qualsevol barri, de qualsevol poble, ciutat o comunitat podem trobar.

Com passa amb totes les coses que ens importen de veritat, i de manera autèntica, la resposta a aquesta pregunta només podem trobar-la en el nostre Interior, amb majúscules.

statues-217054_1280

ES

El título del libro de Baudelaire evocador en última instancia de la imagen de la muerte, me viene a la mente cada vez que indago en la capacidad destructiva del ser humano y de dónde surge a veces la voluntad para hacer de ésta, la lógica dominante. Sin embargo, es bien cierto que en un mundo enfermo es difícil mantener actitudes saludables.

El pasado 14 de octubre al realizar una consulta en Google, me encontré con que el buscador homenajeaba el 108 aniversario del nacimiento de Hannah Arendt, y no quisiera acabar el año sin rememorar una de sus obras más importantes, que constituye uno de los análisis más profundos que se han escrito sobre el Holocausto. Personalmente descubrí a Hannah Arendt en mis años de facultad, me enganchó especialmente su libro de Eichmann en Jerusalén cuya referencia se nombró en una clase de psicología social. Recuerdo ir al cabo de unos días al despacho del profesor titular de la asignatura y preguntarle por la referencias del libro. Me entregó un ejemplar para que antes no pudiese adquirirlo por mi cuenta, me fuese introdujendo en su lectura.

Como muchos ya sabréis, el libro versa sobre el exterminio del pueblo judío en la Alemania Nazi y trata de profundizar en las raíces del ser humano y de entender cómo se pude instalar a nivel social, todo un aparato administrativo y logístico, cuyo objetivo es la aniquilación de seres humanos. Lo que por aquel entonces recibió el apelativo de Solución Final. Lo sorprendente es el proceso de distanciamiento y despersonalización que se llevó a cabo, tratando la cuestión judía como un hecho impersonal, despojado de todo aquello que lo hace propio de la condición humana, de la conciencia y del reconocimiento del otro como sujeto. Así con la sustitución del sujeto por el objeto, se pudo llevar a cabo tal destrucción, como si de una tarea administrativa más se tratara.

Es difícil levantar una voz crítica, de denuncia, frente a actos criminales y de injusticia cuando todo lo que nos rodea, y en especial desde los órganos de gobierno, parece aprobarlo y darlo como un mal necesario en favor de un supuesto bien común. Hoy en día sería la defensa del sistema económico tal y como se han concebido hasta el momento, lo que parece que es necesario defender; los bancos y los mercados por encima de las personas.

La historia pues se repite aquí de manera lamentable aunque con actores diferentes; otras víctimas, diferentes verdugos y la misma crueldad e injusticia. Quienes antaño fueron perseguidos, ahora se convierten en perseguidores. Parece que el mal se apodera del ser humano y ejerce su fuerza siempre contra el más débil. La despersonalización no es más que uno de los rostros de la negación del dolor del otro, del prójimo, como lo es la falta de conciencia en la psicopatía. Ambas forman parte de un mismo continuo que se expresa mediante la fuerza y la desafección.

Cambiar el orden de las cosas, lo que damos por hecho, aquello que está prestablecido, no es nada fácil. Pero tal vez encontremos la fuerza y la voluntad necesaria dentro de nosotros para hacerlo, si podemos preguntarnos con sinceridad y en profundidad, cómo nos sentimos al  contemplar la desigualdad y la miseria que en cualquier calle de cualquier barrio, de cualquier pueblo, ciudad o comunidad podemos encontrar.

Como sucede con todas las cosas que importan de verdad, y de manera auténtica, la respuesta a esa pregunta sólo podemos encontrarla en nuestro Interior, en mayúsculas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *