A propòsit de la creativitat
A propósito de la creatividad

CAT

Tots junts construïm a vegades un món per somiar que ens reconforta. Un món per perdre’s en la immensitat del dubte irresolt, un paradís llunyà i tanmateix familiar. Però per poder recorre’l i explorar-lo ens necessitem els uns als altres, per tal de donar-li un sentit. Per sentir-nos acompanyats d’aquests nosaltres que humanitza i dona llum a la nostra sensibilitat.

Aquesta necessitattypewriter-472850_1280 de construir imaginaris a través de l’art i les seves diferents formes d’expressió; la escriptura, la pintura, la escultura etc., és una necessitat ancestral que ens acompanya des del origen podríem dir de la simbolització, de la paraula. Aquesta necessitat sempre és allà esperant-nos, la portem a dins i ens parla del nostre desig, del que necessitem i del que volem ser. Contactar-hi no és pas tan fàcil, hi ha masses interrupcions, masses disrupcions del pensament que ens fan foragitar de dins nostre el que es més preuat, la nostra identitat, el que nosaltres som en realitat i desitgem expressar.

Son tantes les situacions, les circumstancies on sentim vulnerada la nostra creativitat, on sentim que es posa en risc allò que portem ben a dins i que ens fa sentir que som nosaltres. Trobar vies per a que surti, perquè esdevingui realitat, una veritat compartida i concreta, reconeguda pels demés, on ens sentim acollits, pot ser el treball més important de la nostra vida. En ocasions s’han d’esmerçar molts esforços per trobar aquest espai que és nostre, dins d’aquest món, que és la nostra vida i en el temps que tenim que no és finit, s’esmuny entre els dits, a cada pensament furtiu que deixem partir.

Saber qui som, de que estem fets, ens ajuda a construir la nostra autenticitat però per arribar aquí de manera que ens satisfaci, s’ha de recórrer primer un camí de construcció de la pròpia identitat que no es pot fer sol. Necessitem d’un altre, testimoni de les nostres passes, que ens recolzi i doni alè en les pujades, per tal de recorre’l amb sentit i amb la clarividència que dona el estar connectats al procés d’avançar i d’anar deixant enrere allò que ja no serveix, que ens destorba i ens dificulta el creixement.

Només així podem construir mons imaginaris, des de la nostra creativitat, i imaginar a més camins per fer-los reals i potser també així, l’espai i el lloc intern on decidim viure la nostra vida, sigui un espai càlid, harmoniós i afectiu.

Post dedicat al poeta Francesc Garriga Barata, traspassat el passat 2 de Febrer. Amb la seva paraula precisa ajudava a construir un imaginari auster i senzill, ple d’autenticitat, que necessitava ser reconegut, llegit, per fer-se real tan per el lector com per el poeta.

per sempre no és pas lluny.

per sempre és ara.

el que és lluny és tornar.

Francesc Garriga Barata (1932-2015)

ES

Todos juntos construimos a veces un mundo de ensueño que nos reconforta. Un mundo para perderse en la inmensidad de la duda irresoluta, un paraíso lejano y sin embargo familiar. Pero para poder recorrerlo y explorarlo nos necesitamos los unos a los otros, con el fin de darle un sentido. Para sentirnos acompañados de este nosotros que humaniza y da luz a nuestra sensibilidad.

Esta necesidad de construir imaginarios a través del arte y sus diferentes formas de expresión; la escritura, la pintura, la escultura etc., es una necesidad ancestral que nos acompaña desde el origen podríamos decir de la simbolización, de la palabra. Esta necesidad siempre está allí, esperándonos, la llevamos dentro y nos habla de nuestro deseo, de lo que necesitamos y lo que queremos ser. Contactar con ella no es tarea fácil, hay demasiadas interrupciones, demasiadas interferencias en el pensamiento que nos hacen rehuir de lo que es más preciado, nuestra identidad, de lo que nosotros somos en realidad y deseamos expresar.

Son tantas las situaciones, las circunstancias donde sentimos vulnerada nuestra creatividad, donde sentimos que se pone en riesgo lo que llevamos muy adentro y que nos hace sentir que somos nosotros. Encontrar vías para que salga, para que se convierta en realidad, una verdad compartida y concreta, reconocida por los demás, donde nos sintamos acogidos, puede ser el trabajo más importante de nuestra vida. En ocasiones hay que dedicar muchos esfuerzos para encontrar este espacio que es nuestro, dentro de este mundo, que es nuestra vida y en el tiempo que tenemos que no es finito, se escurre entre los dedos, a cada pensamiento furtivo que dejemos partir.

Saber quiénes somos, de que estamos hechos, nos ayuda a construir nuestra autenticidad pero para llegar aquí de forma satisfactoria, se debe recorrer primero un camino de construcción de la propia identidad que no se puede hacer solo. Necesitamos de otro que sea testigo de nuestros pasos, que nos apoye y dé aliento en las subidas, para recorrerlo con sentido y con la clarividencia que da el estar conectados al proceso de avanzar y de ir dejando atrás lo que ya no sirve, aquello que nos estorba y nos dificulta el crecimiento.

Sólo así podemos construir mundos imaginarios, desde nuestra creatividad, e imaginar además caminos que puedan ser reales y quizás también así, el espacio y el lugar interno donde decidimos vivir nuestra vida, sea un espacio cálido, armonioso y afectivo.

Post dedicado al poeta Francesc Garriga Barata, traspasado el pasado 2 de Febrero. Con su palabra precisa ayudaba a construir un imaginario austero y sencillo, lleno de autenticidad, que necesitaba ser reconocido, leído, para hacerse real tanto para el lector como para el poeta.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *