Archivo por meses: enero 2017

El valor d’un regal el dia de Reis
El valor de un regalo el día de Reyes

CAT

Avui vigília de Reis voldria compartir amb vosaltres una reflexió sobre el sentit d’aquestes dates. Any rere any observo amb preocupació i amb un silenci còmplice doncs jo també hi participo en aquesta dinàmica, ho reconec, com allò material s’imposa al simbòlic, i el superficial i concret, al profund.

El gest de regalar sembla així mancat de sentit, i per això el nostre esforç està en omplir-lo mitjançant la compulsió, que fet i fet només provoca més buit i frustració, i així tanquem un cercle que cada vegada costa més de trencar.

D’aquesta manera dóna la sensació que si no es regala i molt, aquestes festes ja no són el mateix. Però quin és el valor d’un regal quan aquest forma part de l’abundància? On queda el sentit del gest quan aquest es repeteix fins més enllà de la sacietat? Quants nens queden presos d’una espècie de frenesí desembolicant regals un darrere l’altre, sense poder gairebé detenir-se, aturar-se a jugar i sobretot, fer-ho amb la persona que se l’acaba de regalar.

Jugar és també compartir, estar amb l’altre i entrar en la dimensió de la relació, on hi ha altres persones que hi participen i aporten el seu sentir, amb qui és possible riure, barallar-se, reconciliar-se, amb qui divertir-se i en definitiva, compartir l’experiència de viure.

A la vida de l’adult això també passa en formes més elaborades però igualment frustrants, si es converteixen en buides i inoperants. De què serveix ser expert en una matèria, dominar un art, sinó pots posar-lo en relació amb els altres? Em fa pensar quan una persona em trasllada la seva frustració perquè allò que esperava rebre no era només una resposta concreta al seu problema, sinó una major dedicació per pensar amb ell sobre allò que tractava de comunicar, fins que el seu dubte, inquietud, problema quedés realment atès, que no vol dir necessàriament, resolt.

De la mateixa manera que a través d’un regal no sempre aconseguim transmetre tot el nostre afecte, tampoc donant solucions o consells sobre els problemes dels altres, aconseguim necessàriament transmetre que realment hem sabut comprendre o atendre les seves necessitats.

L’amor que sentim per les persones que ens envolten, s’expressa més per la dedicació amb la qual els tractem diàriament que no tant per saciar puntual i compulsivament les seves necessitats, sense preguntar-nos realment què hi ha al darrere de les seves demandes. Moltes vegades la resposta a aquesta pregunta no està en allò que podem donar un dia en particular, ni en la quantitat en què podem fer-ho, sinó en cóm ho fem, i amb quina dedicació, mim i cura oferim el nostre temps cada dia, perquè realment arribi a l’altre que allò que fem, està al servei de vetllar per la relació que hi ha entre tots dos.

Per aquest any de nous propòsits, us convido a regalar, a oferir el millor de nosaltres mateixos, en tot allò que realitzem a diari. Us animo a que els altres se sentin reconeguts a través dels nostres gestos, com aquell nen que va néixer pobre en un portal de Betlem, i que es va sentir segur algú especial, en rebre les ofrenes que li van dedicar uns Reis Mags vinguts d’Orient.

Siguem doncs Reis Mags tot l’any!

ES

Hoy víspera de Reyes quisiera compartir con vosotros una reflexión acerca del sentido de estas fechas. Año tras año observo con preocupación y con un silencio cómplice pues yo también participo de esta dinámica, lo reconozco, como lo material se impone a lo simbólico, y lo superficial y concreto, a lo profundo.

El gesto de regalar parece así carente de sentido, y por ello nuestro esfuerzo está en llenarlo a través de la compulsión, que a la postre sólo provoca más vacío y frustración, y así cerramos un círculo que cada vez cuesta más de romper.

De esta forma da la sensación que si no se regala y mucho, estas fiestas ya no son lo mismo. ¿Pero cuál es el valor de un regalo cuando éste forma parte de la abundancia? ¿Dónde queda el sentido del gesto cuando éste se repite hasta más allá de la saciedad? Cuántos niños quedan presos de una especie de frenesí desenvolviendo regalos uno tras otro, sin poderse apenas parar, detenerse a jugar y sobre todo, hacerlo con la persona que se lo acaba de regalar.

Jugar es también compartir,  estar con el otro y entrar en la dimensión de la relación, donde hay otras personas que participan y aportan su sentir, con quienes es posible reír, pelearse, reconciliarse, con quienes divertirse y en definitiva, compartir la experiencia de vivir.

En la vida del adulto esto también ocurre en formas más elaboradas pero igualmente frustrantes, si se convierten en vacías e inoperantes. ¿De qué sirve por ejemplo ser experto en una materia, dominar un arte, sino puedes ponerlo en relación con los demás? Me hace pensar cuando una persona me traslada su frustración porque aquello que esperaba recibir no era sólo una respuesta concreta a su problema, sino una mayor dedicación para pensar con él acerca de lo que trataba de comunicar, hasta que su duda, inquietud, problema quedase realmente atendido, que no significa necesariamente, resuelto.

De igual modo que a través de un regalo no siempre logramos transmitir todo nuestro afecto, tampoco dando soluciones o consejos acerca de los problemas de los demás, logramos necesariamente transmitir que realmente hemos sabido comprender o atender a sus necesidades.

El amor que sentimos por las personas que nos rodean, se expresa más por la dedicación con la que los tratamos a diario que no tanto por saciar puntual y compulsivamente sus necesidades, sin preguntarnos realmente qué hay detrás de sus demandas. Muchas veces la respuesta a esta pregunta no está en lo que podemos dar un día en particular, ni en la cantidad en la que podemos hacerlo, sino en cómo lo hacemos, y con qué dedicación, mimo y cuidado vamos a ofrecer nuestro tiempo cada día, para que realmente llegue al otro que lo que hacemos, está al servicio de velar por la relación que hay entre ambos.

Para este año de nuevos propósitos, os invito a regalar, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, en todo aquello que realicemos a diario. Os animo a que los demás se sientan reconocidos a través de nuestros gestos, como aquel niño que nació pobre en un portal de Belén, y que se sintió seguro alguien especial, al recibir las ofrendas que le dedicaron unos Reyes Magos venidos de Oriente.

¡Seamos pues Reyes Magos todo el año!

Guardar