Archivo por meses: diciembre 2014

Les flors del mal
Las flores del mal

CAT

El títol del llibre de Baudelaire evocador en darrera instancia de la imatge de la mort, em ve al cap cada vegada que indago en la capacitat destructiva del ésser humà i em pregunto d’on sorgeix a vegades la voluntat per fer d’aquesta, la lògica dominant. Tanmateix és ben cert que en un món malalt es difícil mantenir actituds saludables.

El passat 14 d’octubre al realitzar una consulta a Google, em vaig trobar amb que el buscador homenatjava el 108 aniversari del naixement de Hannah Arendt, i no voldria acabar l’any sense rememorar una de les seves obres més importants, que constitueix una de les anàlisis més profundes que s’han escrit sobre l’Holocaust . Vaig descobrir a Hannah Arendt en els meus anys de facultat, em va enganxar especialment el seu llibre d’Eichmann a Jerusalem, el qual es va anomenar en una classe de psicologia social. Recordo anar al cap d’uns dies al despatx del professor titular de l’assignatura i preguntar-li per la referències del llibre. Em va lliurar un exemplar perquè abans no pogués adquirir-lo pel meu compte, m’anés introduint en la seva lectura.

Com molts ja sabreu, el llibre versa sobre l’extermini del poble jueu a l’Alemanya Nazi i tracta d’aprofundir en les arrels de l’ésser humà i d’entendre com es pot instal·lar a nivell social, tot un aparell administratiu i logístic, amb l’objectiu d’aniquilar éssers humans. Allò que per aquell temps va rebre l’apel·latiu de Solució Final. El sorprenent és el procés de distanciament i despersonalització que es va dur a terme, tractant la qüestió jueva com un fet impersonal, despullat de tot allò que el fa propi de la condició humana, de la consciència i del reconeixement de l’altre com a subjecte. Així amb la substitució del subjecte per l’objecte, es va poder dur a terme tal destrucció, com si d’una tasca administrativa més es tractés.

És difícil aixecar una veu crítica, de denúncia, davant d’actes criminals i d’injustícia quan tot el que ens envolta, i en especial des dels òrgans de govern, sembla aprovar-ho i donar-ho com un mal necessari en favor d’un suposat bé comú. Avui dia seria la defensa del sistema econòmic, tal i com s’ha concebut fins ara, allò que sembla que cal defensar; els bancs i els mercats per damunt de les persones.

La historia doncs es repeteix aquí de manera lamentable encara que amb actors diferents; altres víctimes, diferents botxins i la mateixa crueltat i injustícia. Els que antany van ser perseguits, ara es converteixen en perseguidors. Sembla que el mal s’apodera de l’ésser humà i exerceix la seva força sempre contra el més feble. La despersonalització no és més que una de les cares de la negació del dolor de l’altre, del seu proïsme, com ho és la manca de consciència en la psicopatia. Les dues formen part d’un mateix continu que s’expressa mitjançant la força i la desafecció.

Canviar l’ordre de les coses, el que donem per fet, allò que està preestablert, no és gens fàcil. Però potser trobem la força i la voluntat necessària dins nostre per fer-ho, si podem preguntar-nos amb sinceritat i en profunditat, com ens sentim al contemplar la desigualtat i la misèria que en qualsevol carrer de qualsevol barri, de qualsevol poble, ciutat o comunitat podem trobar.

Com passa amb totes les coses que ens importen de veritat, i de manera autèntica, la resposta a aquesta pregunta només podem trobar-la en el nostre Interior, amb majúscules.

statues-217054_1280

ES

El título del libro de Baudelaire evocador en última instancia de la imagen de la muerte, me viene a la mente cada vez que indago en la capacidad destructiva del ser humano y de dónde surge a veces la voluntad para hacer de ésta, la lógica dominante. Sin embargo, es bien cierto que en un mundo enfermo es difícil mantener actitudes saludables.

El pasado 14 de octubre al realizar una consulta en Google, me encontré con que el buscador homenajeaba el 108 aniversario del nacimiento de Hannah Arendt, y no quisiera acabar el año sin rememorar una de sus obras más importantes, que constituye uno de los análisis más profundos que se han escrito sobre el Holocausto. Personalmente descubrí a Hannah Arendt en mis años de facultad, me enganchó especialmente su libro de Eichmann en Jerusalén cuya referencia se nombró en una clase de psicología social. Recuerdo ir al cabo de unos días al despacho del profesor titular de la asignatura y preguntarle por la referencias del libro. Me entregó un ejemplar para que antes no pudiese adquirirlo por mi cuenta, me fuese introdujendo en su lectura.

Como muchos ya sabréis, el libro versa sobre el exterminio del pueblo judío en la Alemania Nazi y trata de profundizar en las raíces del ser humano y de entender cómo se pude instalar a nivel social, todo un aparato administrativo y logístico, cuyo objetivo es la aniquilación de seres humanos. Lo que por aquel entonces recibió el apelativo de Solución Final. Lo sorprendente es el proceso de distanciamiento y despersonalización que se llevó a cabo, tratando la cuestión judía como un hecho impersonal, despojado de todo aquello que lo hace propio de la condición humana, de la conciencia y del reconocimiento del otro como sujeto. Así con la sustitución del sujeto por el objeto, se pudo llevar a cabo tal destrucción, como si de una tarea administrativa más se tratara.

Es difícil levantar una voz crítica, de denuncia, frente a actos criminales y de injusticia cuando todo lo que nos rodea, y en especial desde los órganos de gobierno, parece aprobarlo y darlo como un mal necesario en favor de un supuesto bien común. Hoy en día sería la defensa del sistema económico tal y como se han concebido hasta el momento, lo que parece que es necesario defender; los bancos y los mercados por encima de las personas.

La historia pues se repite aquí de manera lamentable aunque con actores diferentes; otras víctimas, diferentes verdugos y la misma crueldad e injusticia. Quienes antaño fueron perseguidos, ahora se convierten en perseguidores. Parece que el mal se apodera del ser humano y ejerce su fuerza siempre contra el más débil. La despersonalización no es más que uno de los rostros de la negación del dolor del otro, del prójimo, como lo es la falta de conciencia en la psicopatía. Ambas forman parte de un mismo continuo que se expresa mediante la fuerza y la desafección.

Cambiar el orden de las cosas, lo que damos por hecho, aquello que está prestablecido, no es nada fácil. Pero tal vez encontremos la fuerza y la voluntad necesaria dentro de nosotros para hacerlo, si podemos preguntarnos con sinceridad y en profundidad, cómo nos sentimos al  contemplar la desigualdad y la miseria que en cualquier calle de cualquier barrio, de cualquier pueblo, ciudad o comunidad podemos encontrar.

Como sucede con todas las cosas que importan de verdad, y de manera auténtica, la respuesta a esa pregunta sólo podemos encontrarla en nuestro Interior, en mayúsculas.

El sentit del Nadal
El sentido de la Navidad

CAT

El Nadal és sinònim d’esperança, d’una nova vida que neix; una nova oportunitat. És també sinònim de comprensió i generositat, ambdues necessàries per poder rebre el regal d’aquesta nova oportunitat i compartir-la amb els nostres éssers estimats.

Cadascú de nosaltres és lliure de trobar el sentit que vol concedir a aquestes festes nadalenques, i de construir dins seu un criteri que l’ajudi a gaudir-les de la millor manera possible.

El Nadal és un bon pretext per ajuntar sensibilitats diferents entorn a una mateixa taula. Els sopars d’empresa, la Nit Bona, Nadal o Cap d’Any, són sols alguns exemples on acabarem, ens agradi o no, decidint amb qui anar i més important encara, de quina manera estarem amb els nostres familiars i amics.

No és fàcil apropar-se a una taula amb persones amb les que convius diàriament i des de fa anys, sense ressentiments, comptes pendents, picabaralles per resoldre, o malentesos que enterboleixen les relacions i fan que no puguin fluir en elles sentiments positius, d’una manera lliure i espontània.

Potser el Nadal consisteix en això, en poder deixar de banda el soroll intern, aquell que prové de les compres convulsives, el tràfec diari, la necessitat del ‘quedar bé’, les discussions amb la família, i poder-nos concentrar en allò que realment importa. Si podem veure en l’altre una oportunitat per mostrar-nos generosos, per oferir-li la nostra atenció i la nostra sincera acollida en allò que el fa ser especial i estimat , llavors el Nadal podrà tenir un sentit més enllà d’allò concret, que transcendeixi i ens acompanyi tot l’any.

Què aquest Nadal sigui doncs per a tots i totes, un punt de trobada a partir del qual generar vincles d’una major qualitat i calidesa humanes!

maria-160949_1280

ES

La Navidad es sinónimo de esperanza, de una nueva vida que nace; una nueva oportunidad. Es también sinónimo de comprensión y generosidad, ambas necesarias para poder recibir el regalo de esta nueva oportunidad y compartirla con nuestros seres queridos.

Cada uno de nosotros es libre de hallar el sentido que quiere conceder a estas fechas navideñas, y de construir dentro de sí un criterio que le ayude a vivirlas de la mejor manera posible.

La Navidad es un buen pretexto para aunar sensibilidades diferentes entorno a una misma mesa. Las cenas de empresa, la Noche Buena, Navidad o Fin de Año, son sólo algunos ejemplos donde acabaremos, nos guste o no, decidiendo con quién ir y más importante aún, de qué modo vamos a estar con nuestros allegados.

No es fácil acercarse a una mesa con personas con las que convives a diario y desde hace años, sin resentimientos, cuentas pendientes, rencillas por resolver, o mal entendidos que enturbian las relaciones y hacen que no puedan fluir en ellas sentimientos positivos, de una manera libre y espontánea.

Tal vez la Navidad consista en esto, en poder dejar a un lado el ruido interno, aquel que proviene de las compras convulsivas, el ajetreo diario, la necesidad del ’quedar bien’, las discusiones con la familia, y podernos concentrar en aquello que realmente importa. Si podemos ver en el otro una oportunidad para mostrarnos generosos, ofrecerle nuestra atención y nuestra sincera acogida en aquello que le hace ser especial y querido, entonces la Navidad podrá tener un sentido más allá de lo concreto, que trascienda y nos acompañe todo el año.

¡Qué esta Navidad sea pues para todos y todas, un punto de encuentro a partir del cual generar vínculos de una mayor calidad y calidez humanas!

L’alteritat en la construcció del jo
La alteridad en la construcción del yo

CAT

Hi ha frases que resulten veritat, perquè al final de la frase, hi ha algú (sic). Algú per escoltar-les, afegiria. Començo aquest article amb aquesta afirmació extreta del llibre de Marie Balmary “El monjo i la psicoanalista”, ja que mostra al meu entendre la importància de l’altre en la construcció de la pròpia subjectivitat.

Així en els primers anys de la nostra vida trobem el vincle mare-nadó que exerceix una funció estructurant del petit jo en construcció. Mitjançant llur relació es va aixecant l’edifici de la pròpia interioritat; una manera particular, personal i íntima, de veure el mon i de sentir la vida que conferirà caràcter d’identitat a la persona, a través de la qual es podrà diferenciar dels demés. És des d’aquesta individualitat del subjecte, que després es podrà construir també un nosaltres que enriqueixi i ajudi a dimensionar la nostra identitat en les relacions que anem establint al llarg de la vida, enteses com la confluència de dues o més identitats diferenciades i que juntes conformen un grup particular.

Aquest mon relacional veiem doncs que es va composant a poc a poc a mida que anem creixent, des de dins cap enfora, començant amb la família, després amb l’escola, més endavant amb els grups d’amics de l’adolescència – on es referma el jo – i que seran l’avantsala de les primeres relacions de parella, les quals si es consoliden, ens portaran a sortir de la família d’origen per tal de construir la nostra pròpia.

Necessitem dels demés moltes vegades per saber qui som. Necessitem algú que ens observi i doni testimoni de la nostra vida, de les nostres obres. Què seriem si no poguéssim mostrar allò que fem? Som en relació a l’altre perquè tal vegada, no podem ser, sols.

baby-499976_1280

ES

Hay frases que resultan verdad, porque al final de la frase, hay alguien (sic). Alguien para escucharlas, añadiría. Empiezo este artículo con esta afirmación extraída del libro de Marie Balmary «El monje y la psicoanalista», ya que muestra a mí entender la importancia del otro en la construcción de la propia subjetividad.

Así en los primeros años de nuestra vida encontramos el vínculo madre-bebe que ejerce una función estructurante del pequeño yo en construcción. A través de su relación se va levantando el edificio de la propia interioridad; un modo particular, personal e íntimo, de ver el mundo y de sentir la vida que conferirá carácter de identidad a la persona, a través de la cual se podrá diferenciar de los demás. Es desde esta individualidad del sujeto, que luego se podrá construir también un nosotros que enriquezca y ayude a dimensionar nuestra identidad en las diferentes relaciones que vayamos estableciendo a lo largo de la vida, entendidas como la confluencia de dos o más identidades diferenciadas y que juntas conforman un grupo particular.

Este mundo relacional vemos pues que se va componiendo poco a poco a medida que vamos creciendo, desde dentro hacia fuera, comenzando con la familia, después con la escuela, más adelante con los grupos de amigos de la adolescencia – donde se reafirma el yo – y que serán la antesala de las primeras relaciones de pareja, las cuales si se consolidan, nos llevarán a salir de la familia de origen para poder construir la nuestra propia.

Necesitamos de los demás muchas veces para saber quiénes somos. Necesitamos de alguien que nos observe y dé testimonio de nuestra vida, de nuestras obras. ¿Qué seríamos si no pudiéramos mostrar lo que hacemos? Somos en relación al otro porque tal vez, no podemos ser, solos.